Elvebakken VGS IT1

Da har lista nådd 100 spørsmål! Takk til alle som har lagt inn spørsmål, særlig til «mosegrodd» som har gjort et godt stykke arbeid ved å legge inn de siste 60 spørsmåla.

Husk at det fortsatt er åpent for å se gjennom lista og eventuelt rette opp feil. Du finner lista her.

Prøva er altså onsdag 28. april kl. 14:00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License