Innføring i redigering av sider

For å endre ei side på nettstedet, trykker du på Edit-knappen nederst på sida. Da vil det komme opp et tekstfelt

For å lenke videre til andre sider, skriv: [[[sidenavn]]] eller [[[sidenavn | tekst som skal vises]]]. Om den ikke allerede fins, vil du få mulighet til å opprette den.

Se dokumentasjonen (engelsk) for å lære mer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License