Prøve

Her er lista over spørsmål til prøva i uke 17, men det er ennå åpent for å rette opp feil. Krava til åssen oppsettet skal være gjelder fortsatt.

1. Hva er et felt i en database?

 • En identifikator
 • En kolonne i en tabell
 • En relasjon mellom to tabeller
 • Alle kolonnene i tabellen

2. Hvem utvikla fargesirkelen?

 • Isaac Newton
 • Galileo Galilei
 • Johannes Itten
 • Albert Einstein

3. Et skjermbilde består av

 • Piksler
 • Entiteter
 • Datatyper
 • Windows

4. Hvilket av alternativene er eksempel på multimedia?

 • Apple
 • Lyd
 • Domenenavn
 • Primærnøkkel

5. Hvilken funksjon har et minnekort?

 • Lese CD-ROM-plate
 • Ta opp lyd
 • Huske data
 • Identifisere tabell

6. Hva er HTML?

 • Stilark
 • Markeringsspråk/oppmerkingsspråk som brukes til å lage nettsider
 • Et filformat
 • Bilderedigeringsprogram

7. Hva er Photoshop?

 • Et bilderedigeringsprogram
 • En harddisk
 • Et CD-brenningsprogram
 • En entitet

8. Hva er en trojaner?

 • Antivirusprogram
 • En form for datavirus
 • Domenenavn
 • Et annet ord for skrifttype

9. Hva er en font?

 • Forkortelse for datafontene
 • Minnekort
 • Skrifttype
 • Filstruktur

10. Hva er PHP?

 • Programmeringsspråk for å lage dynamiske nettsider
 • En klient
 • En tabell
 • Filformatet til MySQL

11. Hva fins på internett?

 • Reklame og fakta
 • Bilder, musikk og videoer
 • Både sannhet og løgn
 • Alt over

12. Hvorfor skal vi helst ikke bruke Word-filer på internett?

 • Word er beskyttet av åndsverksloven
 • Det er så få brukere som kan lese Word-filer
 • De kan ikke åpnes over nettet, men må alltid lastes ned
 • Word-filer kan inneholde virus og kan derfor ikke stoles på

13. Hva er rett om blogger?

 • Lastes ned som mp3-filer for å spilles på mp3-spiller
 • Samme som nettaviser
 • Personlige nettsider om ting man er opptatt av, innlegg skrives av eier og kommenteres av lesere
 • Nettsider som oppdateres hver dag med personlige meninger

14. Ordne disse etter størrelse, i stigende rekkefølge: gigabyte (GB), kilobyte (kB), megabyte (MB), terabyte (TB)

 • kB, MB, GB, TB
 • MB, TB, kB, GB
 • TB, MB, GB, kB
 • GB, kB, TB, MB

15. Hvilke påstander er sanne om MP3-formatet?

 • Brukes til effektivt å lagre digital lyd i små filer
 • Har normalt bithastighet fra 128 kbps (≈0,9 MB/min) til 320 kbps (≈2,3 MB/min). En sang på 3,5 min ligger mellom 3,3 MB og 8,2 MB, avhengig av kvalitet
 • Er et tapsfritt dataformat med like god lydkvalitet som CD-er, til tross for den lille størrelsen
 • Kan lagre tilleggsopplysninger om fila, som artist, tittel, albumbilde og sangtekster

16. Hva er viktig når vi skal lage nettsider?

 • Vise så mye vi kan og ha med mange animasjoner og farger
 • Ha store filer for å sørge for kvalitet, det har vi tross alt plass til
 • Innholdet skal stå i sentrum og filstørrelsene bør være minst mulig
 • Alle filene lastes fra en database

17. Hvorfor kan ikke fornavn være primærnøkkel i en database?

 • Fornavnet er ikke atomisk
 • Fornavnet er svært sjelden unikt
 • Man slår gjerne opp på etternavn
 • Primærnøkkelen må være et tall

18. Hvilken av disse radioteknologiene er digital?

 • FM
 • AM
 • DAB
 • Alle sammen

19. Hva er WAV-filer?

 • Ukomprimerte lydfiler med svært høy kvalitet, filene er store
 • Et format for komprimering av filer, f.eks. Word-dokumenter
 • Et komprimert lydformat som gir små filer uten at data går tapt
 • En teknologi som gjør at vi kan gå på nettet fra mobilen

20. Hva gjør vi gjerne om vi skal legge ut filer som har æ, ø eller å i filnavnet?

 • Legger ved et norskkurs, amerikanerne har godt av å lære seg norsk!
 • Legger ved norsk språkpakke og en skrifttype som støtter norske tegn
 • Definerer kodepunkt for Æ, Ø, Å, æ, ø og å i konfigurasjonsfila til nettstedet
 • Skifter bokstavene ut, f.eks. æ med ae, ø med oe og å med aa

21. Hvilken av disse er digital og ikke analog?

 • Klokke med viser
 • Skrivemaskin
 • Walkman med kasett
 • Speedometer med tall

22. Hva gjør en keylogger?

 • Husker passordene dine for deg
 • Lagrer tastetrykkene dine
 • Sletter viktige filer på PC-en
 • Sender virus fra din pc til andre mottakere

23. Hva er backup?

 • Virus
 • Phishing
 • Sikkerhetskopi
 • Søppelpost

24. Hvilken av disse er en plug-in?

 • Mozilla Firefox
 • Quick Time
 • Cookies
 • RSS

25. Hva er en wiki?

 • Dagbok
 • Nyhetsgruppe
 • Leksikon
 • E-post

26. Hva jobber W3C med?

 • Utarbeider standarder for teknologien som benyttes på Internett
 • Utvikler wikisider
 • Internettrafikk
 • Utvikler nettlesere som Firefox og Internet Explorer

27. Hva er en animasjon?

 • Et bilde
 • Bilder i bevegelse
 • Video
 • Bilde med lyd

28. Hvilken er IKKE en nettleser?

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Internett
 • Opera

29. Hvilken av disse er IKKE et operativsystem?

 • Linux
 • Windows 2000
 • Windows Ulitmatum
 • Google Android

30. Hva er Bluetooth?

 • Nettverksport
 • Firewire
 • Trådløs kommunikasjon
 • E-post-program

31. Hva er den viktigste skilnaden på Javacript-kode og PHP-kode?

 • Navnet, så klart
 • Det er ingen viktige forskjeller, begge utføres etter nettsida er lasta ned
 • Javascript-kode utføres før nettsida sendes til datamaskinen, PHP-kode kjører etterpå
 • PHP-kode utføres før nettsida sendes til datamaskinen, Javascript-kode kjører etterpå

32. Hva stemmer om Windows?

 • Fins egentlig bare i engelsk utgave, norsk versjon er uoffisielt oversatt av datahackere i Microsoft Norge
 • Windows fins på noen få språk, deriblant norsk
 • Det er mange fullstendig eller nesten fullstendig oversatte versjoner (som bokmål, fransk og nederlandsk) og enda flere delvis oversatte versjoner (som nynorsk og islandsk)
 • Alle språk i hele verden har egne versjoner, til og med samisk

33. Hva er hovedfordelen med å ha datasystem tilgjengelig på minoritetsspråk?

 • Språket holdes i live og tas i bruk på nye områder
 • Late folk som ikke gidder å lese majoritetsspråket kan bruke PC
 • Alle samles rundt Windows istedenfor å bruke Mac eller andre konkurrenter
 • Det blir lettere for undertrykte minoriteter å demonstrere mot makta

34. Kan domenenavn inneholde Æ, Ø og Å?

 • Nei, det er helt umulig
 • Ja, men disse sidene vil også lastes dersom vi skifter ut Æ, Ø og Å med spesielle koder
 • Så klart, vi skifter bare ut med AE, OE og AA
 • Ja, det er dessuten helt umulig for de uten Æ, Ø og Å å få opp disse sidene

35. Kinesisk har som kjent et skriftsystem bestående av altfor mange tegn til å ha på et tastatur. Åssen løser de dette når de skriver?

 • Egen programvare gjør at når latinske bokstaver skrives inn, kommer det opp forslag til tegn
 • De går på Sett inn tegn fra menyen i Word og blar seg fram til tegnet de skal ha
 • De tegner tegn i Paint og limer dem inn i Word
 • De har et utbrettbart tastatur bestående av alle mulige tegn

36. Åssen gjør vi om bithastighet (bit per sekund) til byte per sekund?

 • Ganger med åtte
 • Trekker fra åtte
 • Legger til åtte
 • Deler på åtte

37. Hva er TCP/IP?

 • Protokoller som gjør om lyd til MP3-format
 • To protokoller som arbeider sammen og sørger for tilkopling mellom maskiner og overføring av data
 • Thou Cannot Predict Internet's Prices, et annonsesystem
 • Googles reklamefinansierte bedriftssøk

38.Hva risikerer du ved netthandel?

 • Kortsvindel
 • Lavere priser
 • Lett tilgang
 • Du kan ikke prøve varen

39. Hvor mange DVD-soner fins det i verden?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 12

40. Hva skjer dersom man prøver å spille en DVD-plate og spillerens regionale kode ikke passer med det området platen er godkjent for?

 • Den spiller den uansett
 • Den nekter å spille den av
 • Den spiller den av, men med dårligere kvalitet
 • Den spiller av i 3D

41. Hva er BitTorrent?

 • Et nettsted for gratis musikk og programvare
 • Et program som kan laste ned filer
 • En protokoll som muliggjør direkte deling av filer mellom brukere
 • Filer som beskriver hva som skal deles ved fildeling

42. Hvor mye plass er det på ei tolags BluRay-skive?

 • 4,9 GB
 • 15 GB
 • 25 GB
 • 50 GB

43. Hvem bruker mest penger på netthandel i Europa?

 • Svensker
 • Islendinger
 • Nordmenn
 • Tyskere

44. Hvilket av følgende er ikke digitalt?

 • TV
 • PC
 • Magnet
 • Mobiltelefon

45. Hva tilsvarer grunnverdien 0 og 1 i binære tall?

 • Av og på
 • Fortere og saktere
 • Pluss og minus
 • Ingen av delene

46. Hvilken av følgende lagrer lyd analogt?

 • CD
 • Minnekort
 • Mobil
 • LP-plate

47. Hvilken av følgende er ikke en fordel ved å bruke digitalt utstyr?

 • Høy kvalitet på digital lyd
 • Støy ved lyd som båndsus og knitring
 • Rask tilgang til informasjon
 • Krever mindre plass

48. Hva står MB for?

 • Minnebrikke
 • Målebånd
 • Merkbar
 • Megabyte

49. 1 kB tilsvarer

 • 1000 byte
 • 1 Megabyte
 • 1000 MB
 • 1000 GB

50. Hva måler vi minne/lagringskapasitet i?

 • Kun kilobyte
 • Kun megabyte
 • Kun gigabyte
 • Alle ovenfor

51. Hva betyr å komprimere?

 • Redusere datamengde
 • Lagre et bilde
 • Spole tilbake
 • Opprette ny Photoshop-fil

52. Sampler i analogt signal måles i

 • Hertz
 • Megabyte
 • m/s
 • Gram

53. Hva er JPEG?

 • En lydbølge
 • En piksel
 • Det vi måler minne i
 • Et format som komprimerer størrelsen på filer

54. Hva står DVD for?

 • Duo Video Dealer
 • Digest Video Driver
 • Digital Video Disk
 • Digital Versatile Disk

55. Hva står HD for?

 • High definition
 • High defence
 • Hyde damage
 • High damage

56. Hva er de mest brukte enhetene for å overføre data?

 • Skjerm
 • Tastatur og mus
 • Harddisk
 • Tilleggskort

57. Hva gjør en scanner?

 • Overfører lyd mellom datamaskiner
 • Skriver ut bilder fra datamaskinen
 • Overfører bilder og tekst til datamaskinen
 • Tar bilder

58. Hvilken av følgende er ikke er skriver?

 • Laserskriver
 • Blekkskriver
 • Matriseskriver
 • Markiseskriver

59. Hva er Linux?

 • Et operativsystem
 • Et PC-merke
 • Framtidig mobiltelefon fra Mac
 • En fil

60. Hva står SAFT for?

 • Software Advertise Firewall Team
 • Safety Awareness Facts Tools
 • Safety Awareness Foreign Tools
 • Safety Allround Family Tools

61. Hvilket begrep brukes på å gjøre endringer i programmer?

 • Programendring
 • Programfiksing
 • Programmanipulering
 • Programsabotasje

62. Hvilket av følgende er ikke et tiltak mot snoking?

 • Passord bør skiftes med jevne mellomrom
 • Passord bør ikke kunne leses i klartekst på skjermen
 • Passord bør være sammensatt av bokstaver, tall og spesialtegn
 • Samme passord bør benyttes flere ganger

63. En brannmur …

 • … beskytter nettverk mot uautorisert adgang
 • … hindrer at datamaskinen blir for varm (vifte)
 • … er et virus
 • … slipper igjennom informasjon fra hvem som helst

64. Hva er malware?

 • Programvare med onde hensikter
 • Brannmur
 • Antivirusprogram
 • Programvare på engelsk

65. Hvilket av følgende er ikke årsak på havari?

 • Brannmur
 • Strømbrudd
 • Brann
 • Feil i programvare

66. Hva er opprinnelsen til dagens Internett?

 • INTRAnet
 • TETAnet
 • MILITARnet
 • ARPAnet

67. Hva står WWW for?

 • World Web Wall
 • World Wide Web
 • World War Web
 • World Wheel Web

68. www.matglede.no er eksempel på …

 • … en protokoll
 • … et domenenavn
 • … en katalog
 • … en fil

69. Hvilken av følgende er ikke en nettleser?

 • Windows
 • Opera
 • Safari
 • Firefox

70. Hva er Java?

 • Animasjon
 • Plug-in (også kjent som programvareutvidelse)
 • Tekstprogram
 • Antivirus

71. Hva er cookies?

 • Flate og tørre kaker - det har ingenting med IT å gjøre
 • Virus
 • Informasjonskapsler
 • Plug-in

72. Hvilken av følgende er ikke under Gardners intelligenser?

 • Språklig intelligens
 • Seksuell intelligens
 • Visuell intelligens
 • Sosial intelligens

73. Hva menes med «Content is king»?

 • Layouten på nettsiden er det viktigste
 • Multimedia er viktig i nettsider
 • Hyllest til kongen og lite relevant i IT-faget
 • Innholdet må være godt på en nettside

74. Hva er ingress?

 • Sammendrag i nettside
 • Det motsatte av kongress
 • En font
 • En forskningsform

75. Hvilken type tekst er best på skjerm?

 • Seriff
 • Font
 • Times New Roman
 • Sans-seriff

76. Navigasjonssystem er i IT-sammenheng et annet ord for

 • Ikon
 • Font
 • Meny
 • Radar

77. Kalde farger …

 • … skaper nærhet
 • … er dumt å bruke i nettsider
 • … skaper følelse av avstand
 • … skaper følelse av nærhet

78. Audience illustrerer

 • Hovedinnhold
 • Målgruppe
 • Hva kunden vil oppnå med nettstedet
 • Planlegging

79. En prosjektleder i nettsideoppbygging er ansvarlig for

 • Tekstinnhold
 • Filmopptak, redigering og konvertering til riktig format
 • Framdrift, økonomi og prosjektstyring
 • Fargevalg, navigasjon/struktur, oppsett

80. Hva er et stilark?

 • En tekstfil med filtypen CSS
 • En HTML-kode
 • En JPEG-fil
 • Et ark

81. Hva er en fil?

 • En samling data som er lagret som en enhet
 • En mappe
 • Et avspillingsprogram
 • Et nettsted

82. Hvilken av følgende er ikke en vanlig filtype?

 • .gif
 • .jpg
 • .html
 • .school

83. GIF-formatet støtter vanligvis lagring av bilder med maksimalt

 • 367 farger
 • 512 farger
 • 1012 farger
 • 256 farger

84. Hvilket av følgende er ikke et moment i krav til brukergrensesnitt i nettside?

 • Tekst
 • Bruk av ikoner
 • Navigasjonssystem
 • Etikk

85. Sekundærnøkkel er det samme som

 • Primærnøkkel
 • Fremmednøkkel
 • Entitet
 • Relasjon

86. Hvilken påstand er gal?

 • En identifikator må være unik for hver enkelt forekomst
 • Kråkefot illustrerer mange
 • Relasjonen viser hvordan entitetene henger sammen
 • Attributt er det samme som entitet

87. Hvilken påstand er gal?

 • Alle determineringer må gå ut fra primærnøkkelen.
 • Alle attributter må være atomiske.
 • En atomisk attributt kan deles i mindre deler
 • En identifikator er en primærnøkkel

88. Hvilket av følgende er ikke et program?

 • Photoshop
 • Paint
 • Word
 • Linux

89. Hva er Access?

 • Et databasesystem
 • Et operativsystem
 • En Word-fil
 • Et bilderedigeringsprogram

90. Hva er riktig om ASDL?

 • Er et telefonmerke
 • Kan overføre data over vanlige telefonlinjer med stor hastighet
 • Er et e-postsystem
 • Er en nettside

91. GSM-nettet ble tatt i bruk i

 • 1998
 • 1993
 • 2001
 • 1991

92. Hva står IT for?

 • Internett
 • Interteknologi
 • Informasjonsteknologi
 • Informasjonsteknikk

93. Hvilket av følgende er ikke en utgave av Windows Vista?

 • Vista Starter
 • Vista Home Starter
 • Vista Intro
 • Vista Business

94. Hvilket av følgende er ikke eksempel på Bluetooth-koplinger?

 • Mobiltelefon - PC
 • Mus og tastatur - PC
 • Mus og tastatur - Trådløst headset
 • Mobiltelefon - Bil

95. Hvilket av følgende er ikke en trussel?

 • Virus
 • Trojansk hest
 • Malware
 • Brannmur

96. En programvare må kunne

 • Lese formatet på dataene
 • Blogge
 • Spole
 • Ta opp lyd

97. Hva er backup?

 • Antivirusprogram
 • Brannmur
 • Entitet
 • Lagring av data på flere steder

98. Hvorfor er backup viktig?

 • For å unngå virus
 • For å verne om etikk på nettet
 • For å hindre hacking
 • For å hindre tap av viktige data

99. Hva menes med oppløsning?

 • Tap av data
 • Ødeleggelse av backup
 • Nedrusting av brannmur
 • Beskriver hvor mange punkter et bilde er bygd opp med

100. Et videokamera …

 • … er det samme som et analogt kamera
 • … tar mange bilder slik at de blir bevegelige
 • … kan ikke ta opp lyd
 • … er et backupsystem
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License